Wystawa prezentuje autorskie plakaty studentów kierunku Grafika, specjalność projektowanie graficzne, wykonane pod kierunkiem dr hab. Nikodema Pręgowskiego, prof. UMK i dr hab. Joanny Frydrychowicz-Janiak, prof. UMK. Plakaty zostały zrealizowane w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjno-kulturalnego Sztuka Natury, Natura Sztuki. Projekt ten jest realizowany dzięki dofinansowaniu i wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, jego autorem i koordynatorem jest dr Piotr Florianowicz. Na wystawie będzie można zobaczyć realizacje graficzne Agaty Bawirsz, Marty Federowicz, Klaudii Grabas, Aleksandry Klóski, Martyny Kowalczuk, Michaliny Kuszel, Zuzanny Kwapińskiej, Marty Matczyńskiej, Michelle Minervy, Kamili Płochackiej, Moniki Radlińskiej, Katarzyny Słomianej, Patrycji Stańczyk, Kingi Wiśniewskiej. Plakaty eksponowane będę w przestrzeni Mini Galerii oraz w plenerze na słupie informacyjnym.

Sztuka Natury, Natura Sztuki to ogólnopolski projekt edukacyjno-kulturalny, blok intermedialnych warsztatów aktywizujących twórczo dzieci, młodzież oraz studentów. W projekcie podstawową rolę odgrywa natura, sztuka współczesna i dawna, związane z nimi zagadnienia oraz artyści. Człowiek jest gatunkiem na Ziemi, który chciałby zapanować nad naturą. Stając się panującym drapieżcą rozpycha się swoją siłą. Na szczęście obecnie coraz więcej ludzi dostrzega problemy, jakie sami stwarzamy przyrodzie. Dzięki temu dochodzimy do refleksji mówiącej o tym, iż istnienie człowieka jest ściśle uzależnione od stanu środowiska. Współcześni artyści – podobnie jak i dawni – są wrażliwi na piękno natury. W swych działaniach twórczych inspirują się przyrodą, odnoszą się do niej, komentują ją i często bronią. W naszym projekcie celowo zwracamy uwagę na piękno natury, ale też pragniemy pokazać zagrożenia związane z jej degradacją. Więcej o warsztatach i projekcie: https://naturasztuki.blogspot.com

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

grudzień 2020