2022

Konserwacja 48 obiektów na podłożu papierowym z Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu

Konserwacja wykonana na zlecenie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (Warszawa). Przedmiotem prac były rękopisy nut (atrament galasowo-żelazowy) oraz druki na podłożu papierowym. Przeprowadzono badania technologiczne, karty oczyszczono na sucho i chemicznie, ubytki uzupełniono masą papierową. Wzmocniono strukturę i odkwaszono. Przedarcia podklejono. Formy kodeksów rozszyto, a następnie złożono w składki, zszyto i zawieszono bloki w oprawach.

JAN PIOTR NORBLIN konserwacja 36 grafik

Zbiór konserwowanych obiektów objął pięć grafik wykonanych w technice wklęsłego druku oraz tableau zawierające 31 wyjątkowych miniatur wykonanych w tej samej technice.

Upublicznionych następnie na wystawie JAN PIOTR NORBLIN – ARTYSTA DWÓCH NARODÓW w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

Konserwacja muzealiów ze zbiorów Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Przeprowadzono konserwację czterech litografii na papierze. Trzy z nich są autorstwa Napoleona Ordy (ok. 1880 r.): „Ciechanów nad rzeką Łydynią”, „Pułtusk nad Narwią”, „Płock nad Wisła”. Pozostałe litografie to portret Marii Ludwiki Gonzagi i wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej – autorzy nieznani.

Szkolenie z obsługi maszyn papierniczych dla konserwatorów z Centrum Konserwatorskiego w Kijowie 

Trzydniowe szkolenie zostało przeprowadzone dla trzech konserwatorów z kijowskiego Centrum Konserwacji, odbyło się w Grębocinie. Swym zakresem objęło obsługę sprzętu konserwatorskiego (maszyna do konserwacji papieru, stanowisko do oczyszczania starodruków i urządzenie do przeprowadzania dezynfekcji beztlenowej) zakupionego we współpracy ze szwajcarską fundacją w ramach pomocy związanej z wojną na Ukrainie.

Wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich ołtarza głównego z kościoła pw. Najświętszej Trójcy w Chruścielu

Przeprowadzono kompleksową konserwację drewnianego ołtarza głównego: elementy snycerki (kapitele, uszaki, ornamenty), dwa obrazy, rzeźby złocone i polichromowane oraz architekturę ołtarza.

Konserwacja 5 akwarel Juliusza Kossaka ze zbiorów Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Przeprowadzono konserwację (rozdublowanie z zakwaszonego tekturowego podłoża, zabezpieczenie – odkwaszenie materiału) następujących obiektów: „Wyjazd na polowanie”, „Szlachcic konno z luzakiem”, „Powrót z polowania”, „Trębacz na koniu”, „Scena z Pana Tadeusza”.

Wykonanie maszyny papierniczej (holender) wg autorskiego projektu wraz ze szkoleniem przedstawicieli z fundacji Budapest Esély Nonprofit Kft. na Węgrzech.

Aluminiowy holender został wykonany na zlecenie węgierskiej fundacji w celach warsztatowych (m. in. warsztaty dla osób niepełnosprawnych). Grupa przedstawicieli fundacji odbyła dwudniowe szkolenie z obsługi maszyny papierniczej w Grębocinie.

Wykonanie konserwacji muzealiów ze zbiorów Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Konserwacja objęła dwie pozycje: „Kronika Polska” Marcina Bielskiego, 1597 r. i Świadectwo ukończenia Szkoły Podoficerskiej 11 Pułku Ułanów Legionowych ul. Stanisława Zawadzkiego, 1939 r. Przeprowadzono konserwację czterech litografii na papierze (w tym trzy Napoleona Ordy)i konserwację dwóch oleodruków z XIX w.


2020

Konserwacja zbioru grafik z Łazienek Królewskich w Warszawie

Projekt, którego realizacji podjęła się działająca przy Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie Pracownia Konserwacji ARS VETA Dariusz Subocz, dotyczył pełnej konserwacji grafik pochodzących ze zbiorów Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. W poczet obiektów wchodziły prace Juliana Fałata, będące przykładem studium myśliwskiego, miedziorytnicze sceny polowań Jerzego Baltazara Probsta z XVIII wieku oraz litografia Stanisława Gepnera przedstawiająca mapę z okresu międzywojennego o wyjątkowej tematyce – typy polskich koni eksportowych.

część I projektu konserwacji

część II projektu konserwacji i wykonanie kopii


2019

Konserwacja zbioru XVIII-wiecznych atlasów kartograficznych z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

Projekt „Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych” dotyczył nie tylko modernizacji historycznego gmachu Biblioteki Raczyńskich, ale również konserwację cennych zbiorów bibliotecznych. Do konserwacji, a następnie digitalizacji wytypowano m.in. najcenniejsze i jednocześnie najbardziej zagrożone postępującą destrukcją atlasy od XVI do XIX wieku ze zbiorów kartograficznych Biblioteki Raczyńskich.

Konserwację 16 Atlasów, wykonało konsorcjum firm w składzie: Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa Ars Veta Dariusz Subocz oraz Pracowania Konserwacji Zabytków Monika Rudy – Sikora.

Konserwacja zabytków papierowych ze zbiorów Muzeum Katyńskiego – Oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Projekt obejmował konserwację naprawczą i zabezpieczająca z przywróceniem stanu funkcjonalnego obiektów.

Konserwacja muzealiów ze zbiorów Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie

Projekt obejmował konserwację obiektów papierowych ze zbiorów archiwalnych muzeum (listów, sztambuchów, legitymacji, map) oraz obrazu malowanego na blasze z przydrożnej kapliczki (z działu etnograficznego).

Konserwacja projektu wieży ciśnień w Ciechanowie z 1977 roku ze zbiorów Miasta Ciechanów

Konserwacja zachowawcza projektu wieży ciśnień oraz wykonanie kopii w rozmiarze 1:1.

Konserwacja obiektów papierowych z Muzeum w Szreniawie

Konserwacja materiałów reklamowych wykonanych na podłożu papierowym z przełomu XIX i XX – wieku. Konserwacja listów na podłożu pergaminowym z pieczęciami woskowymi.

Wykonanie kopii dwóch sztandarów bolszewickich ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Rekonstrukcja sztandarów bolszewickich w oparciu o zachowane rysunki i akwarele   umożliwiającą muzealnikom z Muzeum Wojska Polskiego stworzenie ekspozycji z okazji obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej.

Konserwacja map, planów z okresu 1939-1944 z zasobu Urzędu Miejskiego w Turku

Konserwacja 11 sztuk arkuszy map, planów z okresu 1939-1944 z zasobów Urzędu Miejskiego w Turku (kalki kreślarskie z planami architektonicznymi).


2018

Konserwacja Rysunków Norberta Czarnowskiego, ochotnika do Armii Polskiej we Francji generała Józefa Hallera.

Konserwacja zbioru rysunków wykonanych przez Norberta Czarnowskiego z okresu walki o niepodległość Polski, pochodzących ze zbiorów The Polish Museum of America w Chicago. Obiekty przetransportowane do Polski – do Pracowni Konserwacji ARS VETA w Grębocinie, poddawane zostały pracom restauratorsko-konserwatorskim. Obiekty po konserwacji zaprezentowane zostały na wystawie „Szkice wolności” w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w Muzeum Diecezjalnym w Pelplinie, Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie i The Polish Museum of America w Chicago.

Konserwacja obiektów papierowych ze zbioru Polskiego Muzeum w Ameryce z Chicago.

Konserwacja zbioru 80 obiektów: plakatów, rysunków, grafik i dokumentów wykonanych przez polskich twórców, datowanych na koniec XIX i I połowę XX w. Tematyka prac dotyczy ważnych wydarzeń i postaci z historii Polski. Całość pochodzi ze zbiorów The Polish Museum of America w Chicago. Obiekty przetransportowane do Polski – do Pracowni Konserwacji ARS VETA w Grębocinie, poddawane zostały pracom restauratorsko-konserwatorskim. Prezentowane na wystawie w Chicago.

Konserwacja zbiorów malarstwa w Polskim Ośrodku Katolickim OO. Franciszkanów (Bernardynów) w Buenos Aires w Argentynie.

Konserwacja zbioru zabytkowych obrazów polskiego żołnierza i malarza Jana Gilowskiego, stanowiących kolekcję muzeum znajdującego się na terenie Polskiego Ośrodka Katolickiego OO. Franciszkanów w Buenos Aires w Argentynie. Tematyka obrazów poświęcona polskiej wojskowości, a w szczególności 3 Dywizji Strzelców Karpackich, w której służył Gilowski. Projekt konserwatorski pozwoli zachować ważną część polskiej kultury i zabezpieczyć obiekty przed dalszym niszczeniem. Przyczyną  fatalnego stanu zachowania obrazów było nietypowe podłoże malarskie (obrazy zostały namalowane na płótnie wykorzystywanym do produkcji namiotów wojskowych), specyfika klimatu oraz nieprawidłowe warunki przechowywania. Prace konserwatorskie przeprowadzone były od 23 października do 8 listopada 2018 r.