Muzeum stan obecny

W 2004 r. Muzeum zostało oficjalnie otwarte dla zwiedzających. Od początku istnienia prowadzone są w nim zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieżyi dorosłych, których atutem jest żywa lekcja historii w niecodziennym otoczeniu zabytkowego gotyckiego kościoła. Swój profil Muzeum czerpie z bogatej historii XVIII-wiecznej papierni w Lubiczu i Pruskiej Łące oraz XIX-wiecznej historii drukarstwa toruńskiego.

W 2006 r. powołana została Fundacja Świątynia Sztuki, której celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego naszej gminy w szczególności pomoc Muzeum w funkcjonowaniu i gromadzeniu zbiorów.


Prace konserwatorsko-restauratorskie obiektu 1998-2004


Historia obiektu

Grębocin położony jest nad Strugą Toruńską (prawym dopływem Wisły), przy granicy z Toruniem. We wsi zachował się kościół gotycki z przełomu XIII/XIV wieku, pierwotnie pw. św. Barbary, z wieżą dobudowaną około połowy XIV wieku, przebudowany w 1687r. W latach 1565–1945 ewangelicki, w XVII miejsce sporów na tle wyznaniowym, w latach 20. XX w. pozbawiony funkcji sakralnej, po wojnie popadł w ruinę.  W roku 1930 został wpisany do księgi zabytków, jako obiekt klasy zerowej. Od 1998 roku w prowadzone są w nim prace remontowe i konserwatorskie. Obecnie siedziba prywatnego Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa i Fundacji Świątynia Sztuki.


Dyrektor Muzeum
Pracownia konserwacji
Dariusz Subocz

Edukacja i promocja
Natalia Derdziak

Historia i media
Tomasz Niklas

Prezes Zarządu Fundacji Świątynia Sztuki
Agata Dworzak-Subocz