Fundacja Świątynia Sztuki powołana w 2006 r. Wspólnie z Muzeum tworzy w Grębocinie centrum poświęcone historii i sztuce. Najważniejszym celem Fundacji jest pomoc w funkcjonowaniu Muzeum, oraz tworzenie nowych ciekawych miejsc w otoczeniu muzeum przyciągających turystów i zwiedzających.


2017


Fundacja Świątynia Sztuki we współpracy z Pracownią Konserwacji ARS VETA zakończyła w 2017 r. realizację dwóch zadań dofinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konserwacja obrazów i zbioru listów z kolekcji Polish Mission of the Orchard Lake (USA).

Pracownia ARS VETA dzięki projektowi z MKIDN poddała konserwacji siedem prac malarskich i rysunkowych autorstwa polskich artystów z II połowy XIX i początku XX wieku: Jana Matejki, Jaceka Malczewskiego, Juliana Fałata, Leona Wyczółkowskiego i Jana Styki oraz zbioru listów napisanych w latach 1945-1949 przez polskich katolików. Są to dokumenty skierowane do polonijnej organizacji działającej w USA Ligi Katolickiej pomocy religijnej Polsce i Polonii, która to wspierała materialnie parafie katolickie w zniszczonym wojną kraju i zabytki sztuki polskiej. Obiekty pochodzą z kolekcji Polish Mission of the Orchard Lake (USA). Prace po konserwacji można oglądać na wystawie w Muzeum w Grębocinie.

Konserwacja 100 plakatów i grafik ze zbiorów The Polish Museum of America w Chicago.

Zbiór 100 polskich plakatów i grafik znajdujących się w The Polish Museum of America w Chicago został wytypowany i częściowo poddany zachowawczym pracom konserwatorskim w St. Zjednoczonych. Część obiektów została przetransportowana do Polski do Pracowni Konserwacji ARS VETA w Grębocinie, w której każdy z obiektów został poddany pracom restauratorsko-konserwatorskim. Dzięki projektowi obiekty po konserwacji zostały zdigitalizowane.

Część zbiorów poddanych konserwacji można oglądać na wystawie w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa do końca grudnia.


Fundacja Świątynia Sztuki w 2017 r. realizację dwóch zadań dofinansowanych ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Remont pokrycia dachowego nawy budynku dawnego kościoła p.w. św. Barbary w Grębocinie

Fundacja Świątynia Sztuki zakończyła realizację projektu “Remont pokrycia dachowego nawy budynku dawnego kościoła p.w. św. Barbary w Grębocinie” dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Prace przy remoncie dachu polegały na rozebraniu starego pokrycia i położeniu dachówki ceramicznej. Dzięki realizacji zadania zabytkowy obiekt w którym znajduje się Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa odzyskał walor estetyczny ale przede wszystkim funkcjonalny.

Projekt przeprowadzono w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o przetargu


Międzynarodowy Festiwal Papieru

Międzynarodowy Festiwal Papieru to wydarzenie mające na celu wymianę doświadczeń artystów zajmujących się w swojej twórczości tematem papieru.
Impreza organizowana jest po raz trzeci w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie przy współpracy z Fundacją. W tej edycji gościliśmy artystów ze Stanów Zjednoczonych (Drew Mattot), Ukrainy (Eva Polyak), Białorusi Andryu Vasilevsky i Meksyku (Manuel Ramirez). Projekt stworzony został z chęci i potrzeby dzielenia się wiedzą dotyczącą papiernictwa, podtrzymania tradycji oraz łączenia nauki i historii z zabawą.

Projekt dofinansowany ze środków Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego


2016


Fundacja Świątynia Sztuki we współpracy z Pracownią Konserwacji ARS VETA zakończyła w 2016 r. realizację dwóch zadań dofinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konserwacja zbioru listów z kolekcji Polish Mission of the Orchard Lake (USA).

W Pracowni ARS VETA konserwacji poddane zostały listy dzieci z kolekcji Polish Mission of the Orchard Lake (USA). Listy były pisane przez uczniów polskich szkół w 1922 roku i wysyłane do Amerykanów polskiego pochodzenia. Akcja pisania listów połączona była ze zbiórką pieniędzy na budowę pomnika wdzięczności dla Stanów Zjednoczonych Ameryki. Amerykańska pomoc pozwoliła ocalić od śmierci, głodu i chorób ponad milion dzieci. Dzięki powołanemu na początku 1919 roku Amerykańskiemu Wydziałowi Ratunkowemu, który zajmował się dostarczaniem pomocy humanitarnej do wycieńczonych wojną krajów Europy, tylko do samej Polski dotarło prawie milion ton darów, głównie żywności i odzieży. Kiedy więc w 1922 roku w szkołach całego kraju rozpoczęło się wielkie pisanie listów dziękczynnych, słowa popłynęły z głębi serc. Tym bardziej, że podziękować trzeba było nie tylko za wsparcie humanitarne, ale również za narażane życie – tysiące Polaków z USA zasiliło szeregi Armii Hallera.


Konserwacja Plakatów ze zbiorów Polish Mission w Orchard Lake (USA).

Zbiór plakatów, druków okazjonalnych i ilustracji poddany konserwacji, a nawet częściowej rekonstrukcji w Pracowni ARS VETA, to zaledwie fragment większej całości znajdującej się w posiadaniu Muzeum Polskiego w Ameryce i Misji Polskiej w Orchard Lake. Historycznie dotyczą okresu II Rzeczpospolitej. Do tej pory dzieła te nie były szerzej znane. Wiele prac z tej kolekcji uchodzi w Polsce za prawdziwe unikaty. Należą do nich plakaty autorstwa wybitnych polskich grafików Stefana Norblina i Tadeusza Gronowskiego. Z powodu wybuchu II wojny zostały one w USA. W 1966 roku władze polskie oficjalnie przekazały je wraz z innymi obiektami, na własność Muzeum Polskiego w Chicago. Dzięki podjętym pracom konserwatorskim zatrzymany został proces destrukcji papierowego podłoża i przywrócono im pierwotne walory ekspozycyjne.

Plakaty prezentowane były na wystawie w Muzeum Plakatu w Wilanowie.


Asterysk i Obelisk – sekretne życie znaków typograficznych.

Inwentaryzacja, konserwacja i udostępnienie zbioru czcionek i pras drukarskich w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie.

Projekt dofinansowany ze środków Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dzięki projektowi o tajemniczej nazwie “Asterysk i Obelisk” przeprowadziliśmy inwentaryzację i konserwację czcionek i pras znajdujących się w zbiorach Muzeum w Grębocinie. Ten niezwykły zespół zabytków został ocalony z powodzi, jaka miała miejsce w Muzeum Druku w Cumbrii (UK). Przekazany do Muzeum zbiór czcionek i pras został skatalogowany i opracowany, tak, abyśmy mogli ponownie zacząć wykorzystywać go w druku. Duża jego część została udostępniona w naszej siedzibie, dzięki czemu zwiedzający mają możliwość poznania rzadko spotykanych pras drukarskich i zaznajomienia się z zawodem drukarza i zecera.

Katalog projektu poniżej.


NEONarracje – iluminacja miejsca

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach stypendium twórczego.

NEONarracje ­ iluminacja miejsca, to efekt projektu artystki Agaty Dworzak-Subocz z Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie. Instalacje neonowe opisują siedem miejsc związanych z historią niezwykłego miejsca, w którym dziś znajduje się Muzeum. Projekt jest płaszczyzną spotkania sztuki dawnej – gotyckiej budowli, ze współczesną sztuką wizualną. Użycie nowoczesnej formy konstrukcji neonowych zainstalowanych wokół zabytkowego budynku pozwoliło uwypuklić wartości wizualne i treściowe miejsca. Wątki minionych wydarzeń stały się znów widoczne, choć sama przeszłość jest poza zasięgiem, to możliwe stanie się wyjęcie z ciemności jej obrazu. Neony ­ informują, reklamują, w tym przypadku pełnią rolę przewodnika, dzięki któremu widz obcuje z zabytkiem na zupełnie nowej płaszczyźnie. W ten sposób podkreślony został związek dzieła z jego kontekstem ­ bezpośrednim otoczeniem i historią. Koncepcja to wykorzystanie 7 miejsc o szczególnym znaczeniu, odnoszącym się zarówno do sakralnej przeszłości obiektu, jak i do jego współczesnej funkcji oraz wzajemnych relacji z wsią.

Autorka instalacji – dr hab. Agata Dworzak-Subocz, adiunkt w pracowni serigrafii Zakładu Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu podstaw grafiki warsztatowej, technik druku płaskiego i cyfrowego przetwarzania obrazu. Dyplom z wyróżnieniem obroniła na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w pracowni serigrafii gdzie obecnie pracuje. Laureatka wielu konkursów z dziedziny grafiki warsztatowej i cyfrowej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2006 i 2016 roku. W 2004 roku reprezentowała Polskę w Szwecji w projekcie promującym młodą polską grafikę. Jej prace prezentowane były na ponad 90 wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą m.in. w Niemczech, Grecji, Bułgarii, Słowenii, Chorwacji, Chinach, Indiach, Rosji, Korei, Portugalii, Stanach Zjednoczonych. Członek Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Prezes Fundacji Świątynia Sztuki.


TYPOKSIĄŻKA – od zecerni do czytelni. Światowy Dzień Książki w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasta Toruń.

23 kwietnia  – odbyło się w naszym muzeum zakończenie projektu pt. „TYPOKSIĄŻKA – od zecerni do czytelni. Światowy Dzień Książki w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie”. W ramach projektu odbyła się premiera książeczki muzealnej  „Trantiputl, czyli kto mieszka w muzeum”, rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla dzieci zatytuowany „Jak wygląda chochlik drukarski ?”, dla dzieci i dorosłych zorganizowano warsztaty zecerskie, warsztaty graficzne i warsztaty ilustratorskie. Ponadto można było poczytać ksiażki w mini czytelni i zakupić nowości wydawnicze toruńskich wydawnictw dla dzieci.

Wydarzenie dofinansowano ze środków Gminy Miasta Toruń
Patronat medialny: Miasto z dzieckiem
Partnerzy: Drukarnia Pozkal, Wydawnictwo TAKO, Wydawnictwo Adam Marszałek


2015


Fundacja Świątynia Sztuki we współpracy z Pracownią Konserwacji ARS VETA zakończyła w 2015 r. realizację dwóch zadań dofinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konserwacja i wystawa zabytkowych obiektów i dokumentów królewskich i ze zbiorów Polish Mission w Orchard Lake w USA.

Konserwacja zabytkowych obiektów (plansze z fotografiami i dokumentami z II wojny światowej) przeprowadzona w Pracowni ARS VETA, przywróciła walory estetyczne cennym zabytkom z epoki. Wystawę tworzą plansze z kilkudziesięcioma zdjęciami ukazującymi losy Polek i Polaków w czasie ostatniej Wojny Światowej. Warto zaznaczyć, że zaprezentowany został nie tylko czyn zbrojny żołnierzy polskich ale również codzienna praca na rzecz walczących oddziałów. Zdjęcia pochodzą z lat 1940-44, opatrzone zostały komentarzami w jęz. angielskim. Szczególnie cenne są egzemplarze (oryginały i kopie) prasy konspiracyjnej wydawanej na terenie okupowanej Polski.

Kolekcja dokumentów królewskich należała pierwotnie do zbiorów dr Aleksandra (Turzańskiego) Kahanowicza – znanego i cenionego kolekcjonera autografów i dzieł sztuki.

Wśród pochodzących z lat 1555-1881 obiektów znajdują się: listy ( m.in. pisane przez Królową Bonę, Annę Jagiellonkę, Eleonorę Marię, Stanisława Leszczyńskiego), dokumenty królów i królowych polskich (m. in. Henryka III Walezego, Zygmunta III Wazę, Władysława IV Wazę, Jana II Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego), książąt, arystokracji, generałów i pułkowników, dostojników kościoła oraz odpis korespondencji pomiędzy Ministerstwem Skarbu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, a Prezesem Literackiego Stowarzyszenia Przyjaciół Polski, Lordem Dudley Coutts Stuart dotycząca 101 Polaków (uczestników powstania węgierskiego w 1849 r.) przybyłych z Malty do Southampton 5 czerwca 1850 r. oraz zorganizowania i pokrycia kosztów ich podróży do Nowego Jorku.


Konserwacja i wystawa plakatów ze zbiorów Polish Museum w Chicago.

Na wystawie oglądać można było część wybranych ze zbioru 125 plakatów z okresu międzywojennego z Polish Museum of America w Chicago. Każdy z nich został poddany profesjonalnym pracom restauratorsko-konserwatorskim w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.

Wykonawcą prac i badań konserwatorskich był mgr Dariusz Subocz, dyplomowany konserwator dzieł sztuki, od 1996 r. prowadzący Pracownię Konserwacji ARS VETA przy Muzeum.

W zbiorach Muzeum Polskiego w Ameryce znajduje się jeden z największych zespołów plakatów polskich na obczyźnie. Są wśród nich prace o dużej wartości historycznej i artystycznej, niekiedy nienotowane w krajowych kolekcjach.