Program „W innym stylu” w TVP Bydgoszcz emitowany 13.09.2019 r. poświęcony był zabytkom i laureatom nagrody Medal Hereditas Saeculorum w uznaniu za szczególne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji i restauracji zabytków przyznawany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nagroda to uhonorowanie szczególnych osiągnięć związanych z opieką nad zabytkami i ochroną zabytków. Nasze muzeum uhonorowane tym medalem również prezentowało swój dorobek w dziedzinie ochrony i funkcjonowania w zabytkowym obiekcie.

Jak dbać o zabytki? Czy wszystkie powinny być na wyciągnięcie ręki, a może – wręcz przeciwnie – należy je chronić przed zniszczeniem, ograniczając możliwości zwiedzania i bezpośredniego kontaktu? Co robić, by dziedzictwo przekazane nam przez naszych poprzedników, zostało zachowane dla kolejnych pokoleń? Czy postęp cywilizacyjny i rozwój technologiczny jest szansą, czy zagrożeniem dla obiektów, które przetrwały wieki?

program do obejrzenia tutaj