Z powodu trwającej epidemii, Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa przygotowało się do udostępniania ekspozycji w warunkach zapewniających bezpieczeństwo turystom. W tym celu został opracowany nowy regulamin zwiedzania:

  • Zwiedzanie będzie odbywało się w kilkuosobowych grupach, dlatego niezbędna jest rezerwacja telefoniczna dla wszystkich, którzy będą chcieli obejrzeć ekspozycję.
  • Grupa może liczyć maksymalnie 9 osób, preferowane jest zwiedzanie rodzinne.
  • Zwiedzający będą musieli poruszać się po muzeum w maseczkach.
  • Znajdujące się w ofercie edukacyjnej warsztaty zrealizujemy tak, aby zwiedzający mogli czuć się bezpiecznie przy zachowaniu wszelkich zasad higieny.