Prof. zw. Tomasz Siwiński jest kierownikiem VII Pracowni Malarstwa UAP. Absolwent PWSSP w Poznaniu. W konstruowaniu swoich obrazów używa najczęściej metaforycznego języka, budującego pewien dystans do rzeczywistości. W obrazach łączy techniki malarskie z własnymi technikami graficznymi np. estampaż.Obszary zainteresowań i inspiracji to sztuka Dalekiego Wschodu, archeologia i kaligrafia, która jest ważnym komponentem obrazów.  Artysta często używa metaforycznego języka w konstruowaniu treści swoich obrazów. Jego metoda łączy techniki malarskie i własne techniki graficzne. Przykładowe cykle tematyczne: „Fabryki drutu coraz cieńszego”, „Nadciągająca poczta”, czy „Artefakty kultury porzucewskiej” dość dobrze charakteryzują metaforyczny klimat jego obrazów. Artysta ma w swoim dorobku wiele wystaw w kraju i za granicą.Tytuł wystawy „Moje graffie” odnosi się do poszukiwań i eksperymentów w zakresie grafiki. Ta nieduża prezentacja prac powstałych w różnych okresach mojej twórczości, jest zróżnicowana tematycznie. Chcąc określić ich różnorodność użyłem neologizmu „graffie”, w którym mieści się moje zainteresowanie: kaligrafią, grafiką, „autoreprodukcyjnością” i różnymi formami stampaży.

Wystawa zorganizowana w ramach współpracy z Wydziałem Malarstwa i Rysunku UAP.

luty 2021