Z cyklu „Pracownie” prezentujemy w naszej Mini Galerii trzecią z pięciu pracowni Katedry Grafiki Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Tym razem na wystawie prezentowane są grafiki z Pracowni Wypukłodruku, prowadzonej przez prof. dr hab. Marka Basiula i dr. hab. Michała Rygielskiego, prof. UMK.
Wszystkie prace prezentowane na wystawie powstały w pracowni druku wypukłego, która jest częścią Katedry Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Sposób tworzenia, użyte środki i tematyka grafik są ściśle związane z ich autorami, którzy podczas studiów wypracowują metody użycia warsztatu graficznego, adekwatne do obrazowanych treści oraz własnych upodobań. Zdobywając doświadczenie w użyciu: narzędzi, stosowania materiałów i sposobów odbijania – studenci naturalnie tworzą swój własny styl, dzięki któremu powstałe grafiki są odzwierciedleniem ich twórczego temperamentu. Wystawa jest swego rodzaju wizytówką bieżącego stanu pracowni, w której warsztat jest wspólnym mianownikiem i połączony z pasją oraz szacunkiem dla indywidualnych inklinacji daje prezentowane rezultaty.
Uczestnicy wystawy:
Marek Basiul
Michał Rygielski
Absolwenci i studenci:
Paulina Czarnecka
Jagoda Jaworska
Weronika Jaworska
Alicja Lasota
Magdalena Lipowiec
Dawid Ławicki
Anna Mandziak
Karol Michalski
Neli Stucke
Julia Wojciechowska
Pracownia wypukłodruku, jako część Katedry Grafiki jest pracownią dobrze wyposażoną w sprzęt i narzędzia wspierające proces twórczy w technice druku wypukłego. Celem zajęć w pracowni druku wypukłego jest kształtowanie osobowości twórczej studentów, pobudzanie wyobraźni, wrażliwości na otaczającą nas rzeczywistość i zachodzące w niej zjawiska. Ważnym elementem kształcenia jest poznawanie warsztatu graficznego, przy czym termin warsztat należy rozumieć jako połączenie manualnych zdolności w posługiwaniu się narzędziami graficznymi z właściwym, kreatywnym myśleniem, dążeniem do znalezienia jak najlepszej formy graficznej dla wyrażenia określonej, artystycznej koncepcji. Program pracowni zakłada poznawanie różnych rodzajów techniki od klasycznego drzeworytu po tzw. druki naturalne. Ważnym elementem edukacji jest wykształcenie nawyku czynnego uczestnictwa w życiu artystycznym i sferze działań twórczych. Ideał artysty grafika łączącego w sobie: wrażliwość, doskonałe opanowanie warsztatu z szeroką humanistyczną kulturą i edukacją uniwersytecką stanowi cel generalny kształcenia studentów i nawiązuje do wypracowanej na przestrzeni lat tradycji.
Wystawa czynna do 3.04.2023