PLAKATY NA SŁUPIE
Wiosennie zrobiło się na naszym posterowym słupie, na którym prezentujemy najnowsze projekty plakatów, komentujące aktualne wydarzenia związane m.in.: z ekologią, zjawiskami społecznymi, czy wirtualnym światem cyberprzestrzeni. Autorami plakatów są pracownicy Katedra Projektowania Graficznego UMK na Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu: dr hab. Nikodem Pręgowski, prof. UMK, dr hab. Krzysztof Skrzypczyk, prof. UMK, dr Piotr Florianowicz, mgr Paweł Gojowy, mgr Jakub Sobczak.
Wystawa prezentuje różnorodne opinie, punkty widzenia w formie syntetycznego komentarza wizualnego, jakim jest plakat. Stylistycznie jakże odmienne od siebie projekty, posiłkujące się grafiką wektorową, rastrową, ale także swobodnym rysunkiem, fotografią i kolażem łączy jeden punkt styku. Dla każdego z autorów najistotniejszą cechą plakatu jest jego niezależność od wymogów zlecenia, dlatego też zdecydowali się oni na podjęcie dialogu z widzami poprzez medium plakatu autorskiego. Jego właściwością nadrzędną jest subiektywny punkt widzenia dający swobodę w interpretowaniu i komentowaniu otoczenia przez pryzmat własnych doświadczeń i upodobań artystycznych.
Koordynator projektu: Piotr Florianowicz