Końcówka roku 2022 to również wizyta delegacji z węgierskiej Fundacji Budapest Esély. Przedstawiciele fundacji wzięli udział w dwudniowym szkoleniu z obsługi wykonanej przez nas maszyny papierniczej – holendra. Holender został u nas zbudowany na specjalne zamówienie budapesztańskiej organizacji, gdzie będzie służył do przygotowywania pulpy papierniczej wykorzystywanej później w eksperymentach oraz warsztatach papierniczych dla osób niepełnosprawnych.