International TYPO Mail Art Project – zgłoszenia na wystawę zostały już zamknięte, ale ze względu na to, że część kart ze zgłoszeń nie dotarła, postanowiliśmy przesunąć datę otwarcia wystawy na 8 lipca 2021.
The application for the Project is now closed but taking into consideration that some of cards didn’t reach us on time (but were sent much earlier) we decided to postpone the Exhibition until 8/07/2021.