Sztuka Natury, Natura Sztuki

Nową wystawę w Mini Galerii, prezentującą autorskie plakaty studentów kierunku Grafika, specjalność projektowanie graficzne można oglądać w formie on-line od 8 do 19 grudnia 2020 r. Wystawa prezentuje autorskie plakaty wykonane pod kierunkiem dr hab. Nikodema Pręgowskiego, prof. UMK i dr hab. Joanny Frydrychowicz-Janiak, prof. UMK. Plakaty zostały zrealizowane w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjno-kulturalnego Sztuka Natury, Natura Sztuki. Projekt ten jest realizowany dzięki dofinansowaniu i wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, jego autorem i koordynatorem jest dr Piotr Florianowicz. Na wystawie będzie można zobaczyć realizacje graficzne Agaty Bawirsz, Marty Federowicz, Klaudii Grabas, Aleksandry Klóski, Martyny Kowalczuk, Michaliny Kuszel, Zuzanny Kwapińskiej, Marty Matczyńskiej, Michelle Minervy, Kamili Płochackiej, Moniki Radlińskiej, Katarzyny Słomianej, Patrycji Stańczyk, Kingi Wiśniewskiej. Plakaty eksponowane będę w przestrzeni Mini Galerii oraz w plenerze na słupie informacyjnym.

więcej o projekcie