Fundacja Świątynia Sztuki, zakończyła realizację projektu dofinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pn. „Konserwacja i renowacja fragmentu elewacji południowej budynku dawnego kościoła pw. św. Barbary w Grębocinie” w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. Prace konserwatorskie przy budynku były prowadzone od 21.09 do 19.10.2020 roku. W ramach dofinansowania odnowiono ceglane wątki murów wejścia oraz część wschodnią elewacji południowej. Serdeczne podziękowania dla ekipy „Oleksy Konserwacja Zabytków” za przeprowadzone prace.