Przedłużamy termin nadsyłania prac do 31.10.2023

Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie zaprasza artystów z całego świata do udziału w międzynarodowym projekcie „SKY Letter 2023”.
Latawiec – najstarszy i najprostszy przyrząd latający o bardzo bogatej symbolice – trwale kojarzony jest z wolnością i szczęściem, szczególnie w czasach niepokoju. Także idea latawca jako listu pomiędzy Ziemią a Niebem znana jest w historii różnych kultur świata, dlatego teraz chcemy wykorzystać ten rodzaj komunikacji jako jeden ze sposobów głoszenia pokoju. Po 14 edycjach organizowanego w Grębocinie Międzynarodowego Święta Latawca i kilkuletniej przerwie, dzisiaj ponownie nawiązujemy do naszej tradycji i zachęcamy Was do nadsyłania swoich prac, łączących w sobie ideę artystycznej karty pocztowej, czy podniebnego listu z formą mini latawca.
SKY Letter 2023
1. Organizatorem Projektu jest Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie wraz z Laboratorium Papieru Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu im. Magdaleny Abakanowicz
2. Projekt jest otwarty dla artystów z całego świata.
3. Zadaniem uczestnika jest nadesłanie co najmniej 1 mini-latawca z zapisanym na nim przesłaniem (na temat) wolności.
4. Akceptowaną formą są latawce płaskie (latawce skrzynkowe nie biorą udziału w projekcie).
5. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie w formie latawca pracy artystycznej o tematyce poświęconej idei wolności (FREEDOM). Dopuszczalne są wszystkie techniki plastyczne, o ile ich zastosowanie nie koliduje z funkcją latawca (np. kaligrafia, grafika, rysunek, akwarela).
6. Maksymalne dopuszczalne wymiary: 10 x 15 cm
7. Każdy uczestnik może przesłać dowolną ilość prac.
8. Prace powinny być podpisane (imię, nazwisko, kraj pochodzenia) i przesłane wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym na adres:
SKY Letter 2023
Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa
Szkolna 31
87-122 Grębocin
POLAND
9. Termin nadsyłania prac upływa 31.10.2023 (decyduje data stempla pocztowego).
10. Elektroniczną wersję formularza zgłoszeniowego oraz skan pracy w formacie jpg należy przesłać na adres: muzeum@grebocin.pl do 31.10.2023.
11. Udział w projekcie jest bezpłatny.
12. Prace nie będą odsyłane – uczestnictwo w projekcie jest zgodne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne włączenie pracy do kolekcji muzealnej.
13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji prac, bez konieczności podawania przyczyn, jeśli dzieła sztuki okażą się niezgodne z założeniami projektu lub jeśli zostały odebrane uszkodzone.
14. Nadesłane latawce będą prezentowane w wybranych lokalizacjach w Polsce w ramach Święta Latawca, a następnie w przestrzeni wystawienniczej Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie
15. Po zakończeniu wystawy zostanie opublikowany katalog elektroniczny, dokumentujący uczestnictwo w projekcie. Katalog będzie dostępny do pobrania ze strony internetowej organizatora lub w innej wskazanej przez niego lokalizacji.
16. Nadesłanie pracy wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.