Od 1 lutego 2021 Muzeum otwiera się dla zwiedzających po zniesieniu obostrzeń związanych z pandemią.

Jednocześnie przypominamy o zasadach rygoru sanitarnego:

  • Zwiedzanie będzie odbywało się w kilkuosobowych grupach, dlatego niezbędna jest rezerwacja telefoniczna lub mailowa (566 749 200; edukacja@grebocin.pl) dla wszystkich, którzy będą chcieli obejrzeć ekspozycje. Grupa może liczyć maksymalnie 12 osób, preferowane jest zwiedzanie rodzinne.
  • Zwiedzający będą musieli poruszać się po muzeum w maseczkach, a pracownicy kontaktujący się ze zwiedzającymi będą wyposażeni w maseczki ochronne/przyłbice oraz rękawice.
  • Znajdujące się w ofercie edukacyjnej warsztaty czerpania papieru zrealizujemy tak, aby zwiedzający mogli samodzielnie wykonać swój własny arkusz papieru, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa – czerpiąc w maseczkach oraz zapewnionych przez muzeum rękawiczkach.

Czekamy na Was i zapraszamy!