Zapraszamy wszystkich artystów nie tylko z Polski ale z całego świata do udziału w pierwszej edycji projektu International TYPO Mail Art 2021. Od dawna zafascynowani byliśmy sztuką poczty i jej małą formą. W dobie maili i ikonek emoji, warto przypomnieć o tradycyjnym wysyłaniu listów. Temat oscyluje wokół litery i typografii, czyli tego co kochamy najbardziej. Tak więc do dzieła czekamy na Wasze listy i kartki . Szczegóły poniżej.
We call for artists from all over the world to take part in the first edition of The International TYPO Mail Art Project 2021. We have long been fascinated by the art of mail and its small form. In the age of emails and emoji icons it is good to remember the traditional way of sending letters. The theme of the project oscillates around a letter (a sign) and typography, which is what we love the most.
Let’s get it started! We are waiting for your letters and postcards.
Details below.