W sobotę 23 lutego nasze muzeum otwiera swoje podwoje dla projektu Poznaj region z Przewodnikiem organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Wojewódzki Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK co roku pod koniec zimy. Wszystko to w ramach Obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego.  Do akcji „Poznaj swój region z przewodnikiem” włączają się instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe z całego regionu. Celem akcji jest zwrócenie Waszej uwagi na ważną rolę przewodników turystycznych, którzy dzięki swojej wiedzy, barwnym opowieściom i nietuzinkowej osobowości są  dopełnieniem wielu atrakcji turystycznych.

Wejście do muzeum tylko przez formularz zgłoszeniowy na stronie tutaj