Prace studentów Laboratorium Papieru na Wydziale Rysunku i Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, można oglądać na wystawie w naszym muzeum do 27 czerwca 2021 r nie tylko on-line.
Pracownię prowadzą:
dr Marcin Lorenc
dr Dariusz Subocz
Głównym założeniem Laboratorium Papieru jest przywrócenie sztuki introligatorskiej. W nowocześnie wyposażonej pracowni studenci mają możliwość opanowania warsztatu technologicznego z zakresu papiernictwa oraz zdobywania umiejętności rzemiosła introligatorskiego. Poprzez zestaw ćwiczeń studenci poznają tradycyjne techniki i wzory europejskie jak również wschodnie, zwłaszcza japońskie. Praca w pracowni realizowana jest na różnych poziomach zaawansowania, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i umiejętności studentów. Celem pracowni jest wyposażenie studentów w jak najszerszy zakres wiedzy i umiejętności, które pozwalają im na realizowanie własnych projektów artystycznych związanych z szeroko pojętą dziedziną sztuki książki.
Laboratorium Papieru współpracuje z pracownią Języka narracji w rysunku, realizując wspólne projekty artystyczne, wzajemnie uzupełniając i poszerzając spektrum swoich działań i możliwości.