Serdecznie zapraszamy na najnowszą wystawę w naszej Mini Galerii, której otwarcie nastąpi w najbliższą sobotę!
Na ekspozycji znalazły się kameralne prace z cyklu akwarelowego Sylwii Sosnowskiej zatytułowanego Kataliog. Inwencja do wariacji Goldbergowskich J.S.Bacha. Bazują one na motywach organicznych, takich jak liście, czy pióra, wyodrębnionych z ich naturalnego kontekstu i ukazanych fragmentarycznie – niejednokrotnie w stanie rozpadu – na neutralnym tle.
Sama autorka opisuje je następująco:
„Znak czasu, zapis przemijania, ślad destrukcji determinuje <<Katalog>>. Jest wypadkową kombinacji (…) wpisującą się w określony schemat, wytyczający rytm kompozycyjny cyklu, inspirowany kanonem polifoniczno – harmonicznym. Zakłada improwizacyjny charakter zapisu, powtarzalności formy, koloru, struktury, rytmu.
(…) charakter formy nie ulega destrukcji, ale ograniczony do akcentu rytmu, powtarzalności lub kontrastu; traci swoje znaczenie, staje się pretekstem dla istnienia kontrapunktu koloru, bądź struktury w kompozycji.”
Sylwia Sosnowska specjalizuje się w malarstwie sztalugowym. Wykształcenie artystyczne zdobywała w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej w Poznaniu (tytuł magistra, 2005 r.), a następnie na Wydziale Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (doktorat, 2012 r). Obecnie jest adiunktem w pracowni malarstwa i rysunku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.