Reprezentanci Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, Dariusz Subocz i Adam Korcz w Nowym Jorku!

Celem podróży była realizacja wystawy sztuki współczesnej pt. “Cień / Shadow” poświęconej pamięci o Zbrodni Katyńskiej. Kanwą dla merytorycznego kształtu ekspozycji stały się papierowe artefakty. Obiekty te znajdują się w zbiorach Muzeum Katyńskiego – Oddziału Martyrologicznego Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Muzealia – relikwie wydobyte zostały z dołów śmierci – pozyskane z ekshumacji polskich jeńców wojennych, rozstrzelanych przez NKWD w Katyniu, Charkowie i Miednoje. W 2019 roku w pracowni Ars Veta w Grębocinie obiekty te zostały poddane konserwacji przez konserwatora dzieł sztuki dr Dariusza Subocza.

Wystawę zrealizowano w Fundacji Kościuszkowskiej, której siedziba znajduje się na Manhattanie w Nowym Jorku. Wystawa przyjmuje formę instalacji artystycznej podejmującej tematykę pamięci. Grupa artystów: dr Dariusz Subocz, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, wraz z dr hab. Joanną Marcinkowską i dr hab. Tomaszem Kalitko, stworzyli wystawę reprezentującą różne języki wypowiedzi artystycznej, takie jak malarstwo, rysunek, grafika, fotografia. Stworzyli wspólną, zintegrowaną, przestrzenną realizację, na którą złożyło się kilkadziesiąt dzieł. Konserwacja, z natury rzeczy będąca narzędziem służącym ochronie pamięci, w tym przypadku stała się pretekstem do rozwinięcia plastycznej narracji. W tej artystycznej wypowiedzi twórcom zależało na zderzeniu i kontraście: życie i śmierć, piękno i brutalność – o ludzkie, nagle przerwane historie. Montażem i organizacją wystawy zajął się mgr. Adam Korcz, który zrealizował digitalizację obiektów 3D, która zostanie wykorzystana w przyszłych projektach.