Zakończenie projektu „Zakup i montaż zaadaptowanych trzech kontenerów morskich w celu utworzenia obiektów infrastruktury edukacyjno-kulturalnej w miejscowości Grębocin”.

Realizacja projektu w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakupione w ramach projektu kontenery, stanowią nową przestrzeń wystawienniczo-warsztatową, mieszczącą się w obrębie Muzeum pod nazwą – Galeria 31. Oficjalne otwarcie połączone z wizytą Starosty Toruńskiego Marka Olszewskiego, odbyło się 8 maja 2023 roku. W ramach inauguracji zaprezentowano wystawę grafik i neonów EAT ME autorstwa graficzki Agaty Dworzak-Subocz, szefowej Fundacji Świątynia Sztuki, oraz wręczono dyrektorowi Muzeum Dariuszowi Suboczowi Odznakę Honorową „Za zasługi dla Powiatu Toruńskiego”, za rolę Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie w kreowaniu miejsc znaczących na mapie regionu.