Mamy zaszczyt ogłosić, że – jako czwarte miejsce w Polsce – staliśmy się szczęśliwymi posiadaczami wyjątkowej prasy drukarskiej: The Model Printing Press Co London No. 4!
Niewątpliwie jednym z bardziej interesujących sposobów wykorzystania tego typu prasy był epizod drukarski z życia marszałka Józefa Piłsudskiego, który w latach 1894-1900 zajmował się drukiem i kolportażem konspiracyjnej gazety PPS „Robotnik”. Pismo powstawało w podziemnej drukarni na maszynie drukarskiej, którą sam Piłsudski opisał jako: „maszynka drukarska angielskiego systemu 'Model-Press’, niewielka, ważąca coś około 7 pudów, z ramą małą, mieszczącą zaledwie jedną stronę Robotnika.” Mowa tu właśnie o dużej wersji modelu – No. 4. Do chwili przypadkowego zdekonspirowania tajnej drukarni przez carskich żandarmów, marszałkowi udało się złożyć 38 numerów „Robotnika” przy wykorzystywaniu tej bostonki.
Już od połowy maja nasza ekspozycja w dziale drukarskim zostanie wzbogacona o nowy nabytek. Zapraszamy!