Przedłużamy termin nadsyłania kart pocztowych na 2. Międzynarodowy Projekt PEACE Mail Art 2022. Na przesyłki czekamy do 15 lipca, liczy się data stempla pocztowego. Szczegóły po zeskanowaniu kodu QR.

 

The deadline for submitting entry forms to participate in The 2nd International PEACE Mail Art Project has been extended to 15th July 2022 (as postmark date).