Zapraszamy na wystawę indywidualną Dariusza Subocza-Dyrektora Muzeum, która zostanie otwarta 23 lutego 2024 o godz. 15.00 w Muzeum Historycznym w Trokach na Litwie. Wystawa pt. „Kamuflaż” powstała dla upamiętnienia drugiej rocznicy wojny na Ukrainie.

Wystawa pt. Kamuflaż zaprezentowana zostanie z okazji upamiętnienia drugiej rocznicy
wybuchu wojny na Ukrainie. Koncepcja tej wystawy powstała podczas wizyty autora na
Ukrainie w ramach misji pomocy konserwatorskiej udzielanej przez szwajcarską ALIPH
Foundation we współpracy z Fundacją „Świątynia Sztuki”. Było to dostarczenie sprzętu
konserwatorskiego mające na celu wspomóc pracownie konserwacji poprzez doposażenie w
specjalistyczny sprzęt konserwacji Centrum Konserwacji w Kijowie i jego filii w Odessie,
Charkowie i Lwowie.
Inspiracją do stworzenia wystawy był fakt ostrzału Kijowa, który miał miejsce 10.10.2022 r.,
w wyniku którego zagrożone było Centrum Konserwacji, a którego ostatecznym celem stał
się pobliski plac zabaw, na którym na szczęście nie było wtedy bawiących się dzieci.
Treść wystawy jest próbą zasygnalizowania widzowi o przemijaniu, które łączy się ze
wzrostem obojętności. Stąd śmiercionośne odłamki, ich ostre krawędzie, stają się bardziej
łagodne, przede wszystkim obojętne i nie aż tak bolesne. Z czasem przedmioty przyjmują
kamuflaż zobojętnienia.
Mały i niepozorny aluminiowy przedmiot staje się również mieczem przeznaczenia. Stanowi
studium formy poprzez zmianę pokrycia aluminiowej skorupy różnymi materiałami.
Zmieniamy jego odbiór, odbieramy mu grozę śmierci. Jest on pretekstem do zastanowienia
się, czy ten kształt może stać się przedmiotem miłym, przedmiotem pożądania.
Wystawa Kamuflaż jest kontynuacją cyklu „czerwona zaraza”, który rozpoczął się w marcu
2022 r. wystawą „Katyń” będącą częścią projektu SHADOW w siedzibie Fundacji
Kościuszkowskiej w Nowym Jorku. Miał on na celu przypomnienie tragedii katyńskiej na
kontynencie amerykańskim. Spędzenie wielu miesięcy przy konserwacji kilku tysięcy
papierowych obiektów z dołów śmierci, codzienne stykanie się z DNA ofiar, sprawiło, że
autor postanowił wziąć udział w projekcie i wypowiedzieć się o tej tragedii, nie tylko jako
konserwator.
Przestrzenna realizacja zbudowana była z małych i dużych latawców sklejonych z kopii
dokumentów, które autor konserwował. W niektórych kulturach latawiec i jego puszczanie
na wiatr jest formą listu między ziemią a niebem, a papier archeologiczny stał się dla autora
takim listem z zaświatów. Nikt się nie spodziewał, że temat wojny i jej okrucieństwa stanie
się nagle naszą rzeczywistością.

Nota biograficzna:

Absolwent Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki o specjalności konserwacja papieru i skóry
oraz o specjalności konserwacja malarstwa i rzeźby polichromowanej na Wydziale Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył studia podyplomowe w
zakresie zabytkoznawstwa i konserwatorstwa sztuki sakralnej (UMK). Założyciel i dyrektor
Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie, mieszczącego się w odrestaurowanym
przez niego dawnym gotyckim kościele. Prowadzi aktywną działalność konserwatorską w
ramach kierowanej przez siebie pracowni konserwacji i restauracji dzieł sztuki. Właściciel
największej w Polsce kolekcji zabytkowych ręcznych pras drukarskich, lokalny organizator
życia kulturalnego oraz nauczyciel akademicki (do 2000 r. asystent na Wydziale Sztuk
Pięknych UMK, a od 2018 r. adiunkt na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu). Laureat
wielu nagród i odznaczeń za działalność na polu kultury i sztuki.

Wystawa potrwa od 23 lutego do 10 marca 2024 r. Muzeum Historyczne na Wyspie Trakai na Litwie.
Organizatorzy: Muzeum Historii Trakian, Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie (Polska)