„Moje graffie” prof. Tomasza Siwińskiego

 

luty 2021

Prof. zw. Tomasz Siwiński jest kierownikiem VII Pracowni Malarstwa UAP. Absolwent PWSSP w Poznaniu. W konstruowaniu swoich obrazów używa najczęściej metaforycznego języka, budującego pewien dystans do rzeczywistości. W obrazach łączy techniki malarskie z własnymi technikami graficznymi np. estampaż.

Obszary zainteresowań i inspiracji to sztuka Dalekiego Wschodu, archeologia i kaligrafia, która jest ważnym komponentem obrazów.  Artysta często używa metaforycznego języka w konstruowaniu treści swoich obrazów. Jego metoda łączy techniki malarskie i własne techniki graficzne. Przykładowe cykle tematyczne: „Fabryki drutu coraz cieńszego”, „Nadciągająca poczta”, czy „Artefakty kultury porzucewskiej” dość dobrze charakteryzują metaforyczny klimat jego obrazów. Artysta ma w swoim dorobku wiele wystaw w kraju i za granicą.

Tytuł wystawy „Moje graffie” odnosi się do poszukiwań i eksperymentów w zakresie grafiki. Ta nieduża prezentacja prac powstałych w różnych okresach mojej twórczości, jest zróżnicowana tematycznie. Chcąc określić ich różnorodność użyłem neologizmu „graffie”, w którym mieści się moje zainteresowanie: kaligrafią, grafiką, „autoreprodukcyjnością” i różnymi formami stampaży.

Wystawa „Moje graffie” zorganizowana została w ramach współpracy

Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie z Wydziałem Malarstwa i Rysunku UAP.


Karolina Berdych – Zwierzenia

styczeń 2021

Zwierzenia to cykl plakatów poruszających problematykę społeczno-ekologiczną inspirowaną twórczością Bohdana Butenki. W swoich plakatach jak mówi sama autorka, starałam się w żartobliwy sposób przedstawić codzienność, często brutalną, z jaką zmagają się zwierzęta, a także zachęcić ludzi do większego zaangażowania w ochronę środowiska. Każdego dnia stykam się z reklamami zachwalającymi nową kolekcję ubrań, mebli czy produktów spożywczych, co skłoniło mnie do refleksji na temat pierwszego etapu powstawania owych „dóbr”. Zadałam sobie pytanie: „Dlaczego reklamy obejmują tylko ostatni etap tego procesu?”. Swoimi plakatami pragnę zachęcić do refleksji na temat szkód jakie wyrządzane są faunie i florze w procesie produkcji, często zbędnych dóbr materialnych. W moim cyklu to zwierzęta zabierają głos i zwierzają się ze swoich codziennych rozterek.

Karolina Berdych urodziła się w 1994 r. w Bydgoszczy. Jest absolwentką Wydziału Sztuk Pięknych. Wystawa jest prezentacją jej obronionego w tym roku w Katedrze Projektowania Graficznego WSzP UMK w Toruniu, dyplomu artystycznego pt. Zwierzenia, której promotorem jest dr hab. Nikodem Pręgowski, prof. UMK. Specjalizuje się w plakatach o tematyce społecznej i ekologicznej. Tworzy ilustracje oraz projektuje aplikacje. Brała udział w polskich i międzynarodowych wystawach plakatów m.in.: Water is Life, X International Eco-Poster Triennial „The 4th block”, International Poster Biennale Lublin, 5th Reggae Poster Contest.”


Marek Haładuła – Pentimento – wersja z papieru

grudzień 2020

Pentimento – wersja z papieru – to tytuł najnowszej wystawy prof. Marka Haładudy. Wystawa została zorganizowana we współpracy z Wydziałem Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

dr hab. Markek Haładuda, prof. UAP w latach 1983–1988 studiował w  Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu a w 1989–1990 w École des Beaux – Arts w Paryżu. Dyplom obronił w pracowni malarstwa prof. Jacka Waltosia. W 2005 roku przebywał we Francji na stypendium, w ramach międzynarodowej wymiany pomiędzy artystami z miast należących do Klubu Strasburskiego. Dr hab. w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne. Obecnie kierownik IX Pracowni Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rysunku na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

„Istotne jest dla mnie nie tylko ukończenie obrazu, ale również sam proces malowania – „drążenie” obrazu, ciągła nad nim praca. Niestety, nie jest chyba możliwe w pełni zrealizowanie własnych zamierzeń. W tym zawarty jest bolesny wymiar sztuki, ale i jej fascynujące oblicze. To sprawia, że malarz ciągle dąży do pełniejszej i bardziej wyczerpującej transpozycji swoich myśli. Właśnie to jest bezpośrednią przyczyną tego, iż bardzo długo maluję jeden obraz. Stąd wynika także moja niepewność, kiedy ukończyć pracę…”

Sztuka Natury, Natura Sztuki

grudzień 2020

Wystawa prezentuje autorskie plakaty studentów kierunku Grafika, specjalność projektowanie graficzne, wykonane pod kierunkiem dr hab. Nikodema Pręgowskiego, prof. UMK i dr hab. Joanny Frydrychowicz-Janiak, prof. UMK. Plakaty zostały zrealizowane w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjno-kulturalnego Sztuka Natury, Natura Sztuki. Projekt ten jest realizowany dzięki dofinansowaniu i wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, jego autorem i koordynatorem jest dr Piotr Florianowicz. Na wystawie będzie można zobaczyć realizacje graficzne Agaty Bawirsz, Marty Federowicz, Klaudii Grabas, Aleksandry Klóski, Martyny Kowalczuk, Michaliny Kuszel, Zuzanny Kwapińskiej, Marty Matczyńskiej, Michelle Minervy, Kamili Płochackiej, Moniki Radlińskiej, Katarzyny Słomianej, Patrycji Stańczyk, Kingi Wiśniewskiej. Plakaty eksponowane będę w przestrzeni Mini Galerii oraz w plenerze na słupie informacyjnym.

Sztuka Natury, Natura Sztuki to ogólnopolski projekt edukacyjno-kulturalny, blok intermedialnych warsztatów aktywizujących twórczo dzieci, młodzież oraz studentów. W projekcie podstawową rolę odgrywa natura, sztuka współczesna i dawna, związane z nimi zagadnienia oraz artyści. Człowiek jest gatunkiem na Ziemi, który chciałby zapanować nad naturą. Stając się panującym drapieżcą rozpycha się swoją siłą. Na szczęście obecnie coraz więcej ludzi dostrzega problemy, jakie sami stwarzamy przyrodzie. Dzięki temu dochodzimy do refleksji mówiącej o tym, iż istnienie człowieka jest ściśle uzależnione od stanu środowiska. Współcześni artyści – podobnie jak i dawni – są wrażliwi na piękno natury. W swych działaniach twórczych inspirują się przyrodą, odnoszą się do niej, komentują ją i często bronią. W naszym projekcie celowo zwracamy uwagę na piękno natury, ale też pragniemy pokazać zagrożenia związane z jej degradacją. Więcej o warsztatach i projekcie: https://naturasztuki.blogspot.com

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pomiędzy – grafika&grafika

luty 2020

Nowa odsłona w Mini Galerii to prezentacja grafiki dwóch artystek związanych z Wydziałem Sztuk Pięknych UMK w Toruniu Izabelli Retkowskiej i Agaty Dworzak-Subocz. Obie artystki wykorzystując zapis fotograficzny kreują autonomiczne światy oparte na odmiennej percepcji.

POMIĘDZY TYM CO NAS OTACZA A TYM CO WIDZIMY, POMIĘDZY OKIEM A UMYSŁEM RODZI SIĘ OBRAZ. REALNOŚĆ I FIKCJA STAJĄ SIĘ TWORZYWEM, Z KTÓREGO ARTYSTKI BUDUJĄ WIRTUALNE PRZESTRZENIE.

Izabella Retkowska – doktor habilitowany sztuk plastycznych w zakresie sztuk pięknych. W latach 2006 – 2017 związana z Zakładem Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Obecnie mieszka i tworzy w Niemczech. Zajmuje się grafiką, fotografią
kreacyjną, wideo i animacją. Autorka 17 wystaw indywidualnych. Brała udział w ponad 100 wystawach i festiwalach w kraju i za granicą m.in. w Niemczech, Indiach, Rumunii, Grecji, Słowacji, St. Zjednoczonych, Kanadzie czy we Włoszech. Laureatka wielu konkursów fotograficznych i graficznych w kraju i za granicą.

Agata Dworzak-Subocz – Doktor habilitowany sztuki, prof. UMK, nauczyciel akademicki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Prowadzi zajęcia ze studentami z podstaw grafiki warsztatowej, technik druku płaskiego i cyfrowego przetwarzania obrazu. Laureatka wielu konkursów z dziedziny grafiki warsztatowej i cyfrowej. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jej grafiki prezentowane były na 34 wystawach indywidualnych i 180 wystawach zbiorowych w Polsce i za granicą m.in. w Niemczech, St. Zjednoczonych, Argentynie, Korei, Indiach, Bułgarii, Belgii, Rumunii, Słowenii, Chorwacji, Portugalii, Białorusi, Kanadzie, Chinach, Cyprze, Hiszpanii, Węgrzech i na Litwie. Członek Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie i Peace Paper Project /USA/. Prezes Fundacji Świątynia Sztuki.


„5+” – wystawa plakatów

listopad 2019

Mini Galeria i Galeria na słupie:

Plakaty wykładowców Katedry Projektowania Graficznego Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Autorzy prac: dr hab. Joanna Frydrychowicz-Janiak prof. UMK, prof. Witold Michorzewski, dr hab. Nikodem Pręgowski prof. UMK, dr Krzysztof Skrzypczyk, dr Piotr Florianowicz oraz mgr Paweł Gojowy.

Na wystawie zaprezentowane zostały najnowsze projekty plakatów komentujących aktualne wydarzenia związane m. in. z ekologią, zjawiskami społecznymi, czy wirtualnym światem cyberprzestrzeni pełnej niesprawdzonych i niezweryfikowanych doniesień medialnych. Stylistycznie odmienne od siebie projekty, posiłkujące się grafiką wektorową, rastrową, ale także swobodnym rysunkiem, fotografią i kolażem łączy jeden punkt styku. Dla każdego z autorów najistotniejszą cechą plakatu jest jego niezależność od wymogów zlecenia, dlatego też zdecydowali się oni na podjęcie dialogu z widzami poprzez medium plakatu autorskiego. Jego właściwością nadrzędną jest subiektywny punkt widzenia dający swobodę w interpretowaniu i komentowaniu otoczenia przez pryzmat własnych doświadczeń i upodobań artystycznych. Widzowie sami zdecydują, czy tytuł wystawy to ocena naszego dorobku, nawiązanie do flagowego programu socjalnego, czy też do faktu, że parytet płci w naszym zespole jest wypaczony – 5 do 1 na rzecz chłopaków.


Jacek Fedorowicz – To tylko żarty

wrzesień 2019

7 września w ramach Festiwalu DRUK//FEST 2019 odbył się wernisaż dwóch wystaw autorstwa Jacka Fedorowicza, wystawy komiksu solidarnościowego „500 pierwszych dni” i rysunków do „Szpilek”. Jacek Fedorowicz – gwiazda ekranu, radia i satyry. Nie wszyscy jednak wiedzą, że również świetny karykaturzysta. Jego zaangażowane rysunki w latach 80. podtrzymywały na duchu i dodawały odwagi podczas stanu wojennego. Audycje radiowe z jego udziałem biły rekordy frekwencji, a komedie, w których grywał bawią do dziś. Wspomnijmy choćby: „Nie ma róży bez ognia”, „Motodrama”, „Kochajmy syrenki”. Bez niego nie byłoby teatru Bim-Bom, audycji radiowej „60 minut na godzinę”, postaci „Kolegi Kierownika”, czy parodii „Dziennika Telewizyjnego”.


Perla Bajder – The other the same / Inny ten sam

lipiec 2019

Pierwsza prezentacja w naszej nowej przestrzeni sztuki to niezwykłe spotkanie ze sztuką z Argentyny za sprawą artystki Perli Bajder, która w Polsce gościła po raz czwarty. Na wystawie można było oglądać książki artystyczne, obiekty i rysunki artystki. Perla Bajder urodziła się w 1946 roku w Argentynie, uzyskała dyplom z zakresu sztuk wizualnych. Studiowała w National School of Fine Arts i University of Barcelona. Wystawiała swoje prace i prowadziła warsztaty w Argentynie, USA, Hiszpanii, Turcji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Meksyku, Kanadzie na Litwie i w Polsce. Muzea w wielu z tych miejsc pokazują jej prace. Artystka ma polskie korzenie – jej dziadkowie pochodzą z Białegostoku. Sama artystka tak mówi o swojej sztuce: Chodząc w ciemności i przez metaforę badam symbole, kolory, kształty, w różnych językach, aby odkryć niuanse, które pojawiają się w pierwszych objawieniach. Kiedy duch ulatuje tam, gdzie chce, obraz snu inny powstaje…