Nowy rok to dla naszego muzeum okrągła rocznica – 25-lecie naszej działalności. To już ćwierć wieku, odkąd przy ul. Szkolnej 31 w Grębocinie funkcjonuje Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa. Na samym początku jako idea a od 2005 roku jako instytucja wpisana do rejestru muzeów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odwiedzający nas zwiedzający, niezmiennie biorą udział w warsztatach oraz zgłębiają wiedzę na temat historii i produkcji papieru. To u nas ćwiczą kaligrafię gęsimi piórami i poznają metody druku, jakie wykształciły się na przestrzeni wieków. Oprócz działalności edukacyjnej regularnie organizujemy wystawy czasowe i imprezy plenerowe, które cieszą się dużym zainteresowaniem. Za swą działalność kulturalną, wraz z opieką nad zabytkami, muzeum otrzymało wiele nagród i podziękowań, m.in. Certyfikat Produktu Turystycznego w 2011 r. oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla dyrektora dr Dariusza Subocza w 2019 r.

Z okazji jubileuszu, przez cały rok – w ostatnich dniach każdego miesiąca – na naszej stronie będą pojawiać się archiwalne fotografie prosto z naszej kroniki, obrazujące zmiany, jakie dokonały się na przestrzeni lat. W ten sposób chcemy podzielić się z Wami naszymi wspomnieniami, a tym samym stworzyć inspirującą opowieść o drodze, jaką przyszło nam przebyć w trakcie odbudowy zabytkowego kościoła – siedziby muzeum, w której po dziś dzień oddajemy się swojej pasji i z zamiłowaniem prowadzimy warsztaty. Zanim jednak mogliśmy zacząć cieszyć się i korzystać z owoców włożonej przez nas pracy, musieliśmy przejść ową niełatwą drogę – wyboistą i okraszoną wielkim wysiłkiem.

Na styczeń wybraliśmy dwie fotografie, które rozpoczynają nasz cykl wspomnień a przedstawiają ruiny dawnego średniowiecznego kościoła wzniesionego w XIII w., początkowo rzymsko-katolickiego, a od XVI w. ewangelickiego. Na początku XX wieku świątynia straciła swą funkcję sakralną. W 1930 r. kościół został wpisany na listę zabytków jako obiekt klasy „0”. Po II wojnie światowej został on zdewastowany, a stan ruiny utrzymywał się aż do 1998 r., co dokumentują poniższe zdjęcia. To właśnie 25 lat temu rozpoczęły się pierwsze prace remontowe i konserwatorskie nad obiektem.