Grzegorz Keczmerski, prof. dr hab.

Urodzony w Ostródzie. Studia w PWSSP w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz) w latach 1983 – 1989. Dyplom w Pracowni Technik Metalowych u prof. Tadeusza Jackowskiego. Pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego. Kierownik XV Pracowni Rysunku na Wydziale Malarstwa i Rysunku. W 2012 roku otrzymał Nagrodę I stopnia za działalność organizacyjną i aktywność na rzecz funkcjonowania uczelni, a w 2014 roku Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, nadany przez Prezydenta RP. Uprawia rysunek i grafikę, od 1998 roku głównie miedzioryt.

„Zajmuję się rysunkiem i grafiką warsztatową. Dominującą techniką w mojej pracy artystycznej jest miedzioryt, technika, którą bardzo rzadko uprawiają współcześni graficy. Cała moja twórczość poświęcona jest problemom miejsca i czasu. Metoda jaką posługuję się w mojej pracy, w głównej mierze, oparta jest na improwizacji. Interesuje mnie otwarty proces tworzenia obrazu łączący przypadek, ryzyko, ale również i dyscyplinę. Swoje prace prezentowałem na wystawach w Polsce i zagranicą, m.in. w Niemczech, Finlandii, Estonii, Hiszpanii, Czechach, na Litwie i Ukrainie”.

maj 2021