Nasze muzeum ze względu na swoją drukarską specyfikę, wzięło udział w zdjęciach filmowych w ramach projektu Fundacji Nicolaus Copernicus, która realizuje we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warmińsko-Mazurskim Funduszem Filmowym oraz Miastem Lubawa, film edukacyjno-dokumentalny pt. „Tajemnice De revolutionibus ” opowiadający historię wydania drukiem dzieła Mikołaja Kopernika. Reżyserem filmu jest Michał Juszczakiewicz. Oprócz nas rolę pomocników drukarskich w historycznej drukarni Petrejusa odegrali uczniowie z ZS nr 2 w Grębocinie.