Fundacja Świątynia Sztuki zakończyła realizację projektu “Remont pokrycia dachowego nawy budynku dawnego kościoła p.w. św. Barbary w Grębocinie” dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Dzięki realizacji zadania zabytkowy obiekt w którym znajduje się Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa odzyskał walor estetyczny ale przede wszystkim funkcjonalny.

Projekt przeprowadzono w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.