Urząd Gminy Lubicz ogłosił przetarg na przebudowę ul. Szkolnej w Grębocinie w zakresie nawierzchni i oświetlenia drogowego. Jest to droga prowadząca do naszego muzeum. Do 20 marca 2019 do godz. 10.00 można składać oferty na wykonanie zadania.

Szczegóły tutaj