Fundacja Świątynia Sztuki w 2018 roku zrealizowała kolejny etap projektu “Remont pokrycia dachowego budynku dawnego kościoła p.w. św. Barbary w Grębocinie”. Dotyczył on dachu wieży. Prace remontowe polegały na konserwacji więźby dachowej, wymianie deskowania i położeniu warstw papy i dachówek. Dzięki realizacji zadania zabytkowy obiekt, w którym znajduje się Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa odzyskał walor estetyczny i funkcjonalny.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020