Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie to nie tylko długa nazwa, ale także oryginalny budynek, w którym ma swoją siedzibę. Jest to dawny kościół, wybudowany ponad osiemset lat temu – na przełomie XIII i XIV wieku, gdy Ziemia Chełmińska znajdowała się pod panowaniem krzyżackim. Dariusz Subocz – konserwator zabytków, który to w pogoni za marzeniami, w 1998 roku stał się właścicielem obiektu, rozpoczął prace konserwatorskie, które pochłonęły mnóstwo czasu, pieniędzy i sił. Ich rezultat można dziś oglądać, oddalając się 8 km od Torunia do niewielkiej wsi Grębocin. Nawet teraz, po dwudziestu latach trudno mówić o definitywnym zakończeniu odbudowy i renowacji, jednak to, co udało nam się osiągnąć można zobaczyć gołym okiem. W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim, którzy się do tego przyczynili: właścicielom, pracownikom i obsłudze naszego niezwykłego muzeum.