Muzeum wraz z Fundacją włączyło się w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Świętujemy nie tylko w kraju ale także poza jej granicami.

Realizujemy projekt konserwatorski zbioru zabytkowych obrazów polskiego żołnierza i malarza Jana Gilowskiego, stanowiących kolekcję muzeum znajdującego się na terenie Polskiego Ośrodka Katolickiego OO. Franciszkanów w Buenos Aires w Argentynie.

Natomiast na zaproszenie Biblioteca Polaca Ignacio Domeyko zorganizowaliśmy spotkanie z Polonią w Buenos Aires, na którym opowiedzieliśmy o specyfice Muzeum w Grębocinie jego ofercie i projektach konserwatorsko-restauratorskich.

Zadanie w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą dofinansowane z Prezydium Senatu.