Ogromne gratulacje dla naszego dyrektora Dariusza Subocza, który został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski podczas uroczystego wieczoru obchodów 100-lecia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, gdzie od kilku lat prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Rysunku i Malarstwa.

Wyróżnieni pracownicy poznańskiej uczelni artystycznej uhonorowani zostali Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę oraz Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” i Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Aktu dekoracji dokonał Jarosław Wartak, zastępca dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w MKiDN.