zapisy na warsztaty

Zapisy na nasze warsztaty papierniczo-drukarskie w sezonie 2022 ruszyły, jeśli przyjazd do nas zaplanowany jest w maju lub czerwcu, to prosimy o rezerwację terminu z dużym wyprzedzeniem. Rezerwacja: 56 6749200 edukacja@grebocin.pl

Przerwa świąteczna

Niech Święta Bożego Narodzenia staną się źródłem wzmacniania ducha. Niechaj przyniosą zdrowie, radość, pokój i wzajemną życzliwość. Wszystkim naszym sympatykom małym i dużym życzymy magicznych, ciepłych i spokojnych świąt wszelkiej pomyślności i góry optymizmu w nadchodzącym Nowym Roku. Przerwa świąteczna w Muzeum potrwa od 24 grudnia 2021 do 2 stycznia 2022.

Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego

Muzeum w 2021 roku otrzymało grant na realizację Projektu, w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP RPO WK-P 2014-2020, jest to wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub…

Tarcza Finansowa 2.0 dla Muzeum

Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie otrzymało w 2021 roku subwencję z programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”.

Studenci ERAZMUSA w Grębocinie

Studenci zagraniczni ERAZMUS + m.in. Turcy, Hiszpanie, Portugalczycy, Francuzi, a nawet student z Indii, którzy kontynuują naukę na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, odwiedzili nasze Muzeum, to tu wzięli udział w żywej lekcji historii i warsztatach z czerpania papieru, kaligrafii i druku. Przewodnikami po regionie byli dla naszych gości prof. Wojciech Knieć ze Starostwa Powiatowego…

Dotknij papieru

„Dotknij papieru” to nowa wystawa w Mini Galerii zorganizowana dzięki studentkom z Pracowni Papieru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi pod opieką dr hab. Magdy Soboń. Niezwykła, ulotna, delikatna zachęca do dotknięcia i obcowania z niezwykłą materią, twórczą a czasem nieobliczalną. Na wystawie zobaczymy prace studentek: Marta Kalinowska Fight, 2020 r. Justyna Kołakowska Dotyk, 2021 r.…

Plener papierników

W dniach 20-22 października odbył się na terenie Muzeum plener papierniczy dla studentów Koła Naukowego Pracowni Papieru ASP w Łodzi i Laboratorium Papieru Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Warsztaty prowadzone były przez dr hab. Magdalenę Soboń (ASP Łódź) oraz dr Dariusza Subocza (UAP) i dr Marcina Lorenca (UAP).

Rejestracje – wystawa Rafała Labijaka

22 września o g. 18.00 zapraszamy do naszej Mini Galerii na wernisaż prac Rafała Labijaka pt. Rejestracje. Prace powstałe w 2021 roku są szkicami emocjonalnymi. Źródłem inspiracji są odnalezione stare tablice rejestracyjne, które przywodzą na myśl tysiące godzin spędzonych za kierownicą, mnogość sytuacji w jakich uczestniczyłem, zmieniające się krajobrazy, piękno i szpetota mijanych okolic. W…

Zapisy na warsztaty 2021/2022

Ruszyły zapisy na warsztaty papierniczo-drukarskie w roku szkolnym 2021/2022. Przypominamy, że rezerwację można dokonać mailowo edukacja@grebocin.pl lub telefonicznie 56 6749200

Podziemna drukarnia w Katowicach

Zapraszamy do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności na zwiedzenie wystawy w kontenerach prezentującej autentyczną podziemną drukarnię toruńskich struktur podziemnej „Solidarności”. Nigdy nie udało się jej namierzyć i zlikwidować bezpiece. Ściśle zakonspirowany lokal zaprojektował zasłużony dla toruńskiego podziemia inżynier Ryszard Konikiewicz. Co ciekawe, wzorem dla niego była działająca w Wilnie drukarnia Armii Krajowej. Ta w Toruniu…