Fundacja Świątynia Sztuki we współpracy z Pracownią Konserwacji ARS VETA zakończyła realizację dwóch zadań dofinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konserwacja obrazów i zbioru listów z kolekcji Polish Mission of the Orchard Lake (USA).

Pracownia ARS VETA dzięki projektowi z MKIDN poddała konserwacji siedem prac malarskich i rysunkowych autorstwa polskich artystów z II połowy XIX i początku XX wieku: Jana Matejki, Jaceka Malczewskiego, Juliana Fałata, Leona Wyczółkowskiego i Jana Styki oraz zbioru listów napisanych w latach 1945-1949 przez polskich katolików. Są to dokumenty skierowane do polonijnej organizacji działającej w USA Ligi Katolickiej pomocy religijnej Polsce i Polonii, która to wspierała materialnie parafie katolickie w zniszczonym wojną kraju i zabytki sztuki polskiej. Obiekty pochodzą z kolekcji Polish Mission of the Orchard Lake (USA). Prace po konserwacji można oglądać na wystawie w Muzeum w Grębocinie.

Konserwacja 100 plakatów i grafik ze zbiorów The Polish Museum of America w Chicago.

Zbiór 100 polskich plakatów i grafik znajdujących się w The Polish Museum of America w Chicago został wytypowany i częściowo poddany zachowawczym pracom konserwatorskim w St. Zjednoczonych. Część obiektów została przetransportowana do Polski do Pracowni Konserwacji ARS VETA w Grębocinie, w której każdy z obiektów został poddany pracom restauratorsko-konserwatorskim. Dzięki projektowi obiekty po konserwacji zostały zdigitalizowane.

Część zbiorów poddanych konserwacji można oglądać na wystawie w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa do końca grudnia.