Plakaty wykładowców Katedry Projektowania Graficznego Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Autorzy prac: dr hab. Joanna Frydrychowicz-Janiak prof. UMK, prof. Witold Michorzewski, dr hab. Nikodem Pręgowski prof. UMK, dr Krzysztof Skrzypczyk, dr Piotr Florianowicz oraz mgr Paweł Gojowy.

Na wystawie zaprezentowane zostały najnowsze projekty plakatów komentujących aktualne wydarzenia związane m. in. z ekologią, zjawiskami społecznymi, czy wirtualnym światem cyberprzestrzeni pełnej niesprawdzonych i niezweryfikowanych doniesień medialnych. Stylistycznie odmienne od siebie projekty, posiłkujące się grafiką wektorową, rastrową, ale także swobodnym rysunkiem, fotografią i kolażem łączy jeden punkt styku. Dla każdego z autorów najistotniejszą cechą plakatu jest jego niezależność od wymogów zlecenia, dlatego też zdecydowali się oni na podjęcie dialogu z widzami poprzez medium plakatu autorskiego. Jego właściwością nadrzędną jest subiektywny punkt widzenia dający swobodę w interpretowaniu i komentowaniu otoczenia przez pryzmat własnych doświadczeń i upodobań artystycznych. Widzowie sami zdecydują, czy tytuł wystawy to ocena naszego dorobku, nawiązanie do flagowego programu socjalnego, czy też do faktu, że parytet płci w naszym zespole jest wypaczony – 5 do 1 na rzecz chłopaków.

listopad 2019