Prezentowane prace to projekty powstałe w Zakładzie Projektowania Graficznego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu – ich autorami są studenci i absolwenci kierunku grafika, na specjalności projektowanie graficzne. Wśród nich znajdują się typograficzne plansze prezentujące autorski, tytułowy krój pisma, powstałe pod kierunkiem prof. Witolda Michorzewskiego. Pozostałe kompozycje to graficzne interpretacje istniejących krojów pisma, zarówno dawnych, jak też współczesnych (np. Didot, Rockwell, OCR) powstałe w ramach przedmiotu liternictwo i typografia pod kier dr hab. Nikodema Pręgowskiego. Pismo, litera, typografia to nieodłączne składniki projektowania graficznego. Litery pozostają nie tylko nośnikiem informacji, lecz również zawierają w sobie ładunek ekspresji i emocji nadany im poprzez charakterystyczne cechy graficzne. Niniejsza wystawa jest jedynie próbką niezwykle różnorodnego spektrum dociekań typograficznych studentów Zakładu Projektowania Graficznego. Uczestnicy wystawy: Kinga Bartnicka, Magdalena Białkowska, Magdalena Bucha, Aleksandra Dymkowska, Joanna Dobrzyńska, Aleksandra Gołębiewska, Karolina Jędryczka, Dorota Kamińska, Klaudia Łabieniec, Monika Małkowska, Oskar Sobolewski i Mikołaj Wnęk.

wystawa czynna do końca czerwca